Logo

MENU

Duyurular

Müşteri Nakitlerine Uygulanacak Nema Faiz Oranları

ING Yatırım A.Ş. 30.09.2021 Kamuyu Aydınlatma Formu

SPK-ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ünvanlı Yetki Belgesi

ING Yatırım A.Ş. 30.06.2021 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul Değ.A.Ş. 31.03.2021 Kamuyu Aydınlatma Formu

Ticaret Ünvanı Değişikliği - ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu Şirketimiz İşletme Adı Kullanımı İzin Yazısı

15 Şubat 2021 Kamuyu Aydınlatma Formu

SPK-Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi

24.11.2015 Tarih-K008(382) Sayılı Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi iptal edilmiştir.

31 Aralık 2020 Kamuyu Aydınlatma Formu

SPK-Geniş Yetkili Aracı Kurum Faaliyet İzni

30 Eylül 2020 Kamuyu Aydınlatma Formu

Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hk.

30.06.2020 KAF Formu

31 Mart 2020 Kamuyu Aydınlatma Formu

Viop Akşam Seansı Duyuru Metni

31 Aralık 2019 Kamuyu Aydınlatma Formu

Akşam Seansı Hakkında Bilgilendirme

BIST Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları Hakkında Duyuru

ING Menkul Değ.A.Ş.30 Eylül 2019 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul Değ. A.Ş.15 Ağustos 2019 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul Değ. A.Ş. 30 Haziran 2019 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul Değ.A.Ş. 31 Mart 2019 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 31.12.2018 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 30.09.2018 Kamuyu Aydınlatma Formu

SPK Duyuru Metni 15.08.2018

VIOP Duyuru Metni

ING Menkul 30.06.2018 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 31.03.2018 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 15.03.2018 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 31.12.2017 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 30.09.2017 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul A.Ş. 30.06.2017 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul Değ.A.Ş. 31.05.2017 KAF Formu

Maslak İrtibat Bürosu SPK Açılış İzin Yazısı

ING Menkul 30.04.2017 Kamuyu Aydınlatma Formu

Antalya İrtibat Bürosu SPK Açılış İzin Yazısı

Kadıköy İrtibat Bürosu SPK Açılış İzin Yazısı

SPK Kısmi Yetkili Aracı Kurum Lisansı (Emir İletimi)

ING Menkul 31.03.2017 Kamuyu Aydınlatma Formu

ING Menkul 24 Şubat 2017 KAF Formu

Sermaye Piyasası Kurulu "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" Lisansı

ING Menkul Değerler A.Ş.Genel Müdürlük Adres Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

20.01.2017 Tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu

Aralık 2016 Kamuyu Aydınlatma Formu

BIST seans saati değişikliği

Eylül-2016 Kamuyu Aydınlatma Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Haziran-2016 Kamuyu Aydınlatma Formu

AB REFERANDUMU (BREXIT) DUYURU METNİ

Mart-2016 Kamuyu Aydınlatma Formu

Şirketimizin "Çankaya Mahallesi, Çankaya Caddesi No:8 Kat:5 D:7/8 Çankaya / Ankara" adresinde İrtibat Bürosu açılışı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu İzin Yazısı ektedir.

Şubat-2016 Kamuyu Aydınlatma Formu

Aralık-2015 Kamuyu Aydınlatma Formu

Kamuyu Aydınlatma Formu

Sermaye Piyasası Kurulu "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" Yetki Belgesi

BISTECH Bilgilendirme


6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Faaliyet izinlerin yenilenmesi kapsamında, Şirketimizin "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi nedeni ile sahip olduğu eski Yetki ve İzin Belgelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2015 tarih ve 32992422-205.03.03-E.11293 sayılı yazısıyla iptal edilmesi nedeni ile SPK Mevzuatı uyarınca Ticaret Sicilinden Terkinine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

ING Menkul 31 Ekim 2015 Kamuyu Aydınlatma Formu

SPK'nın 15 Ekim 2015 tarih ve 28 sayılı bülteninde; Şirketimizin SPK’nın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca “kısmi yetkili” olarak sınıflandırılmasına izin verilmiştir. İzin Yazısı ektedir

Eylül-2015 Kamuyu Aydınlatma Formu

Şirketimizin "Cumhuriyet Bulvarı No: 67 Kat: 1 Pasaport-Konak/İZMİR" adresinde İrtibat Bürosu açılışı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu İzin yazısı ektedir.

Haziran-2015 Kamuyu Aydınlatma Formu

Mart-2015 Kamuyu Aydınlatma Formu

Firmamız Hakkında Ortaklık Yapısı Değişikliği(SPK 10.02.2015 Tarih ve 32992422.205-198-1464 Sayı

Aralık 2014 Kamuyu Aydınlatma Formu

Yatırımcı Tanzim Merkezi (YTM) 2015 TSPB Duyurusu

Eylül 2014 Kamuyu Aydınlatma Formu

Kamuyu Aydınlatma Formu

FATCA Basın Açıklaması

Kamuyu Aydınlatma Formu

Yatırımcı Tanzım Merkezi (YTM) 2014 Duyurusu

Şirketimiz ile ING BANK A.Ş. arasında gerçekleştirilen Acentelik tesisine ilişkin SPK izin yazısı ektedir.

Şirket merkezimiz 18.11.2013 tarihinden itibaren Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:11 34467 Sarıyer-İstanbul adresine taşınmıştır.

Yatrımcı Tanzim Merkezi (YTM)

Firmamız Hakkında Ünvan Değişikliği (SPK.0.16-574.2009)

Firmamız Hakkında Ortaklık Yapısı Değişikliği (SPK.0.16-1365.2008)

Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi (MKK/GM NO:255)

MKK Yatırımcılara Yönelik Yeni Hizmetler (MKK/GM No:249)

Yatırımcıların, T.C. Kimlik Numarası Bildirimi Hakkında

BIST’de İşlem Gören Borsa Yatırım Fonları’nın Alım Satımından Elde Edilen Gelirlerin Sınıflandırılması